Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Vanaf 1 maart 2013 zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden d.d. 1 januari 2013 van de Staalfederatie Nederland SFN van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, gesloten en te sluiten overeenkomsten en andere (rechts)handelingen met betrekking tot de verkoop en/of levering door ons van zaken en/of diensten. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40409040. Andersluidende algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden

Op al onze inkoopovereenkomsten en de daarmee samenhangende transacties en verrichtingen zijn uitsluitend onze Algemene Inkoopvoorwaarden ODS B.V., gedeponeerd bij de KvK te  Rotterdam onder nummer 24257353, van toepassing.

Download voorwaarden

Online Verkoop

Link naar Algemene Voorwaarden Online Verkoop Nederlandse en Engelse versie.